Prekių pristatymas, grąžinimas ir garantijos

 

Prekių pristatymo kainos "Omniva" paštomatais:

Pristatymas į Omniva paštomatą. Pristatymas sekančią darbo dieną po išsiuntimo. Siuntimo įkainiai:

Užsakymo suma EURLietuva
iki 25,003,00
virš 25,00Nemokamai

 

Prekių pristatymo kainos "Omniva" kurjeriu:

Pristatymas sekančią darbo dieną po išsiuntimo. Siuntimo įkainiai:

Užsakymo suma EURLietuva
iki 120,006,00
virš 120,00Nemokamai

* Už pristatymą į Kuršių Neriją 05.01 - 09.30 dienomis 45,50€ papildomas mokestis, 10.01 - 04.30 dienomis 38,50€ papildomas mokestis.

 

Prekių pristatymo kainos Skubių siuntų tarnybos (SST) kurjeriu:

Pristatymas sekančią darbo dieną po išsiuntimo. Siuntimo įkainiai:

Užsakymo suma EURLietuva
iki 120,005,00
virš 120,00Nemokamai

* Už pristatymą į Kuršių Neriją 05.01 - 09.30 dienomis 45,50€ papildomas mokestis, 10.01 - 04.30 dienomis 38,50€ papildomas mokestis.

 

Atsiimti Pardavėjo buveinėje - nemokama.

 

Prekių atsiėmimo ir pristatymo tvarka

1.1. Prekių atsiėmimas. Norėdamas prekes gauti greičiau ir/ar nemokėti už prekių pristatymą, Pirkėjas prekes gali atsiimti pats. Pirkėjas gali atvykti atsiimti užsakytų prekių tik gavus iš Pardavėjo informacinį pranešimą (telefonu ir/arba elektroniniu paštu) apie užsakymo įvykdymą. Prekės atsiimamos Pardavėjo darbo metu, skelbiamu Pardavėjo buveinės adresu.

1.2. Prekių pristatymas. Pirkėjo pasirinkimu prekes gali pristatyti Pardavėjo įgaliotas asmuo (Kurjeris), prekės gali būti pristatomos į Lietuvoje esančius Omniva paštomatus arba siunčiamos naudojantis Lietuvos Pašto paslaugomis. Prekės pristatomos prekių užsakymo paraiškoje ir sąskaitoje - faktūroje nurodytu adresu.

2. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo Pardavėjo nepriklausomų aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą bei kitus su pristatymu susijusius klausimus.

3. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui pristatomos ne laiku arba nėra pristatomos dėl Pirkėjo kaltės ir/arba dėl force majeure aplinkybių.

4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Prekes pristačius prekių užsakymo paraiškoje nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra tinkamai pristatytos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priėmė Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, prekes priėmęs nurodytu adresu. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ir/ar kitų su pristatymu susijusių pretenzijų.

5. Pirkėjas, priimdamas prekes, privalo kartu su prekes pristatančiu asmeniu patikrinti pristatytų prekių būklę, kiekį, kokybę, komplektaciją. Pastebėjęs/nustatęs prekių kiekio, kokybės, komplektacijos ir kt. neatitikimą, Pirkėjas prekių privalo nepriimti ir tai pažymėti prekių perdavimo – priėmimo dokumentuose. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumentus be pastabų, laikoma, kad perduotos prekės yra tinkamos būklės, be defektų, prekių kiekis, kokybė, komplektacija atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir Pirkėjas dėl to jokių pretenzijų Pardavėjui neturi.

 

Prekių grąžinimas ir garantijos

1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties ir prekes grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos LR teisės aktų nustatyta tvarka (žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478816 ).

2. Pirkėjas negali atsisakyti šios Sutarties:

2.1. Dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

2.2. Dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

2.3. Dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktas.

3. Prekėms suteikiama 1 (vienerių) metų garantija.