Namų kvapas su lazdelėmis "EMMA" 40 ml

Pagrindinės kvapų natos: Greipfrutai, Šalavijas, Muskatas

Kiekis: 40 ml

Naudojimo laikas: iki 90 dienų

Kilmės šalis: Lietuva

Pristatymo terminas: 1-3 d.d.

Smulkiau

Paskutinė prekė!

11,99 €

Apie prekę

„Candle Family“ namų kvapai gaminami maišant kvapniuosius aliejus, kvapų bazę ir parfumus. Pakuotėje rasite 5 vnt. juodų lazdelių, kurias reikia dėti į atidarytą stiklinį kvapų buteliuką. Norėdami intensyvesnio kvapo lazdeles ištraukite ir apverskite, tuomet jas vėl įstatykite į buteliuką. Linkime malonaus ir džiuginančio aromato.

SAUGUMO INFORMACIJA:

ATSARGIAI. Pavojingos sudedamosios dalys: 2,2-dimetill-1,3-dioksolan-4-ylmetanolis; 1-[(2-tert-butilcikloheksil)oksi]butan-2-olis. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpyklą šalinti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus. Sudėtyje yra 2-acetil-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetra-metilnaftaleno, benzilo benzoato, linalilo acetato, kedrilo metilo eterio, d-limonito, bergamočių ekst., linalolio, ciklopropanokarboksilo rūgštis, 2-[1-(3,3-dimetilcikloheksil)etoksi]-2-metilpropilo eterio, pin-2(10)-eno; 1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-ono, geraniolio, 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atsiliepimai

Parašyti atsiliepimą

Namų kvapas su lazdelėmis "EMMA" 40 ml

Namų kvapas su lazdelėmis "EMMA" 40 ml

Pagrindinės kvapų natos: Greipfrutai, Šalavijas, Muskatas

Kiekis: 40 ml

Naudojimo laikas: iki 90 dienų

Kilmės šalis: Lietuva

Pristatymo terminas: 1-3 d.d.

Parašyti atsiliepimą

Peržiūrėta